Maksymalne dofinansowanie 165 tys. zł

dofinansowanie 100% zaliczka 100%

CEL FINANSOWANIA:

Pomoc przedsiębiorcom MŚP, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Mikro i małe Przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 165 tys. zł (wysokość uzależniona od liczby zatrudnionych i liczby miesięcy*) bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na bieżące wydatki firmy.

* Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe, przedsiębiorca powinien utrzymać prowadzenie działalności zgodnie z zadeklarowanym okresem, na który otrzymał wsparcie finansowe.

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Poziom dofinansowania wynosi 100%, a wypłata całości kwoty dotacji dokonywana jest jednorazowo po przyznaniu dofinansowania. 

 

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Maksymalnie

70

tys. PLN

Mikroprzedsiębiorstwo

9 pracowników

Maksymalnie

165

tys. PLN

Małe przedsiębiorstwo

49 pracowników

Warunki uzyskania dotacji

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą MŚP, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski,

Prowadził na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

Odnotował spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,

(W poszczególnych województwach kryterium spadków obrotów może wynieść od 30% do 70% )

NABORY ODBYWAJĄ SIĘ DO WYCZERPANIA ALOKACJI

Wysokość dotacji uzależniona od:

Liczby zatrudnionych pracowników (FTE - odpowiednik pełnych etatów)

Liczby miesięcy w których potrzebujesz wsparcia (max 3 miesiące)

DOTACJA DLA MIKRO LUB MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
Aby oszacować wysokość dotacji jaką może uzyskać mikro lub małe przedsiębiorstwo w polu "liczba pracowników FTE" wpisz liczbę pracowników w Twojej firmie

liczba pracowników (FTE)max Dotacja
123 535,33 PLN
233 283,98 PLN
340 764,39 PLN
447 070,66 PLN
552 626,60 PLN
657 649,56 PLN
762 268,63 PLN
866 567,96 PLN
970 605,99 PLN
1074 425,26 PLN
1178 057,87 PLN
1281 528,78 PLN
1384 857,85 PLN
1488 061,13 PLN
1591 151,94 PLN
1694 141,32 PLN
1797 038,66 PLN
1899 851,94 PLN
19102 588,12 PLN
20105 253,20 PLN
21107 852,43 PLN
22110 390,49 PLN
23112 871,49 PLN
24115 299,09 PLN
25117 676,65 PLN
26120 007,11 PLN
27122 293,17 PLN
28124 537,26 PLN
29126 741,63 PLN
30128 908,32 PLN
31131 039,16 PLN
32133 135,92 PLN
33135 200,19 PLN
34137 233,38 PLN
35139 236,90 PLN
36141 211,98 PLN
37143 159,82 PLN
38145 081,53 PLN
39146 978,10 PLN
40148 850,49 PLN
41150 699,63 PLN
42152 526,36 PLN
43154 331,49 PLN
44156 115,71 PLN
45157 879,80 PLN
46159 624,36 PLN
47161 350,08 PLN
48163 057,56 PLN
49164 747,31 PLN

Nabory dla mikro i małych przedsiębiorstw trwają

Sprawdź termin naboru i warunki uzyskania dotacji w twoim województwie

Pozyskaj dotację w 4 krokach

Oferujemy kompleksową pomoc na wszystkich etapach realizacji projektu

1. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

Oferujemy szybką i profesjonalną pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie

2. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

3. Przygotowanie i złożenie wniosku o zaliczkę

Oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o zaliczkę (100% wartości dotacji)

4. Rozliczenie dotacji

Oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji

  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji podaj e-mail lub telefon, a nasz doradcza skontaktuje się z tobą

Wsparcie z konkursu można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro
Wsparcie z konkursu będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, takimi jak np. świadczenie postojowe. W przypadku, gdy wsparcie w ramach konkursu jest łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. euro, zaś w przypadku beneficjentów działających w (i) sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. EUR, a (ii) w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych – 100 tys. EUR.
Wartość dotychczasowej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wysokość wsparcia w ramach naboru.